I OGÓLNOPOLSKI ZLOT MIŁOŚNIKÓW BRONI CZARNOPROCHOWEJ

Zapraszamy na I Ogólnopolski Zlot Miłośników Broni Czarnoprochoej!

Impreza odbędzie się na strzelnicy ALFA w Siemianowicach Śląskich ul. Zwycięstwa 2

Zlot dedykowany jest miłośnikom strzelającym oraz nie strzelającym i będzie miał charakter rodzinny!

Startujemy:
godzina: 9:00 29 Kwietnia 2017 (sobota)
godzina: 9:00 30 Kwietnia 2017 (niedziela)

Program:

 • Rejestracja od godziny 9:00
 • Konkurencje „bez tarczy” od 10:00
  • Szybcy lub Martwi
  • Gwiazda Szeryfa
  • Drzewko Pojedynkowe
  • Pięciu Cowboy-ów
  • i inne
 • Zawody tarczowe
 • Loterie z nagrodami
  • Tombola
  • Loteria Karabinowa
 • Atrakcje dla rodzin z dziećmi
  • pokazy, wykłady, prezentacje broni

Dokładny program oraz opis konkurencji w których będzie można wziąć udział pojawi się lada dzień!

Rejestracja na zlot

Regulamin Zlotu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W I OGÓLNOKRAJOWYM ZLOCIE MIŁOŚNIKÓW BRONI CZARNOPROCHOWEJ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH 2017

I. Cel imprezy – popularyzacja strzelectwa historycznego, westernowego oraz upowszechnianie kultury posługiwania się bronią.

II. Organizator – ACP-SPORT, Strzelcy zrzeszeni w forum www.blackpowder.pl

III. Termin i miejsce 29-30 kwietnia 2017 rok, Siemianowice Śląskie Bańgów Strzelnica „Alfa” ul. Zwycięstwa 2 http://www.strzelnica.eu/

IV. Zasady uczestnictwa:

1. Uczestnikiem zlotu może być każda osoba pełnoletnia. Osoby nieletnie mogą uczestniczyć w

zlocie w towarzystwie, pod opieką i odpowiedzialnością opiekunów prawnych.

2. Uczestnikiem turniejów strzeleckich mogą być tylko osoby pełnoletnie.

3. Uczestnicy korzystają z broni własnej. Organizator zapewnia pewną ilość broni ale nie

gwarantuje jej dla wszystkich uczestników.

4. Zasady zachowania się na strzelnicy określa regulamin strzelnicy „ALFA”

5. Wpisowe dla uczestników zlotu wynosi:

A. Uczestnik – 20 zł

B. Dziecko do 12 roku życia – bezpłatnie

W ramach wpisowego uczestnik zlotu ma prawo do korzystania z całej infrastruktury zlotu,

parkingu, darmowego posiłku oraz napoju.

6. Opłata za udział w każdej konkurencji wynosi: 20 złotych

7. Ze względów bezpieczeństwa konkurencje można rozgrywać tylko i wyłącznie z kul i pocisków

dostarczonych nieodpłatnie przez organizatora, a wykonanych z ołowiu nieutwardzonego !

8. Nagrody indywidualne dla uczestników zlotu oraz zawodników:

A. Dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii

B. Nagroda specjalna dla najlepszego strzelca w turnieju.

C. Nagroda specjalna dla najlepiej ubranego historycznie uczestnika zlotu

D. Nagrody rzeczowe w loterii strzeleckiej

E. Nagrody rzeczowe w tomboli

9. Zapisy na udział w zlocie oraz zgłoszenia do konkurencji strzeleckich można dokonywać elektronicznie lub w ramach wolnych miejsc, osobiście podczas trwania imprezy. Strona do zapisów znajduje się pod adresem: https://b4sportonline.pl/Zawody_Strzeleckie

10. Wpłaty na poczet uczestnictwa w zlocie oraz udziału w konkurencjach strzeleckich nie będą

zwracane w razie nieobecności. Osoba, która wniosła opłaty może swobodnie przekazać swoje

miejsce osobie wskazanej przez siebie.

11. Wszelkie protesty w ramach konkurencji można przekazywać do 10 minut po jej rozegraniu.

Rozstrzygniecie organizatora jest niepodważalne i ostateczne

Organizator:
ACP-Sport
44-100 Gliwice
ul. Zwycięstwa 13
tel. 792 580 957
e-mail:

Patroni medialni:
BlackPowder.pl

Partnerzy:
Sklep Saguaro Arms
Fundacja Biegu Rzeźnika