EXPERT SILHOUETES CUP 2018 (17 lutego 2018)

Zapraszamy wszystkich chętnych na EXPERT SILHOUETES CUP 2018 w Jaworznie.

Otrzymujemy często pytania: Czy osoby początkujące także mogą brać udział w takich imprezach? Więc odpowiadamy – JAK NAJBARDZIEJ! To jest miejsce gdzie najłatwiej i najszybciej można poznać innych strzelców czarnoprochowych. To miejsce, gdzie zobaczymy innych 'w akcji’, będzie można zadać pytania, podpatrzeć tajniki innych strzelców, porozmawiać. Wystarczy sama umiejętność ładowania rewolweru i można już brać czynny udział w zawodach.

Jeżeli jeszcze nie myśleliście czy taki właśnie udział jest dla Was – zapewniam – JEST! To dobry moment na spotkanie i najzwyklejsze postrzelania. To że nie trafimy, może okazać się najszczęśliwsze – przewidujemy specjalną nagrodę od BlackPowder.pl za brak trafienia w jakikolwiek cel po oddaniu 30 strzałów.

Na FORUM można zadawać pytania i porozmawiać z innymi uczestnikami zawodów.

Poniżej publikujemy cały regulamin zawodów:

I. Organizatorzy zawodów: Klub Strzelecki „EXPERT” LOK w Jaworznie.
II. MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW:
Zawody zostaną przeprowadzone w dniu 17 lutego 2018 r. I Edycja i 24 listopada 2018 r. II Edycja od godz. 9.00 na strzelnicy miejskiej w Jaworznie przy ul. Energetykó 2 . Przewidywany czas zakończenia zawodów ok. godz. 15:00.

III. CEL ZAWODÓW:
– Popularyzacja strzelectwa sportowego i sportów strzeleckich,
– Podnoszenie poziomu wyszkolenia strzeleckiego,
– Integracja środowiska zawodników, wymiana doświadczeń,
– Wyłonienie zwycięzców poszczególnych konkurencji,
Popularyzacja strzelectwa z broni historycznej i jej replik.
Rywalizacja sportowa środowiska strzelców czarnoprochowych.

IV. UCZESTNICTWO:
Członkowie klubów strzeleckich, Bractw Kurkowych, osoby niezrzeszone posiadające własną broń rozdzielnego ładowania – czarnoprochową.
Uczestnicy zawodów zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów bezpieczeństwa regulaminu strzelnicy oraz regulaminu zawodów.

Opłata startowa 30 zł. Na miejscu będzie dostępny catering za opłatą wg cennika.
Rejestracja zawodników: poprzez forum, a w dniu zawodów na miejscu do godz. 10:00 po  podaniu:
– imienia i nazwiska,
– przynależność do Klubu Strzeleckiego/Organizacji

V. KLASYFIKACJA: indywidualna
NAGRODY: puchary za miejsca I-III

VII. KOMISJA SĘDZIOWSKA: Zawody prowadzone będą sędziowie licencjonowani przez PZSS.

VIII. ROZGRYWANE KONKURENCJE:

BROŃ KRÓTKA:
Rewolwer czarnoprochowy – dowolny rewolwer czarnoprochowy, tj. rozdzielnego ładowania, rewolwer centralnego lub bocznego zapłonu, którego amunicja elaborowana jest czarnym prochem, przyrządy celownicze epokowe właściwe dla danej broni. Dopuszcza się rewolwery rozdzielnego ładowania tzw. „modern”.

KONKURENCJA:
Strzelanie do sylwetek stalowych w dwóch seriach po 5 strzałów:

  • 30 m „kurczak” – 10 strzałów, stojąc z jednej ręki,
  • 50 m „prosiak” – 10 strzałów, dowolnie z jednej lub dwóch rąk, stojąc
  • 80 m „indyk” –10 strzałów, dowolnie z jednej lub dwóch rąk, stojąc

Rewolwery ładować należy na specjalnie przygotowanym do tego celu stanowisku. Ładujemy 5 komór, po naładowaniu 5-ciu komór, (kurek spoczywa na 6-tej niezaładowanej komorze) rewolwer należy włożyć do kabury i udać się na stanowisko strzeleckie, po zgłoszeniu sędziemu i uzyskaniu jego wyraźnej zgody broń można wyjąć z kabury w celu oddania strzałów.

PUNKTACJA
Do każdej z sylwetek oddawane jest 10 strzałów. Jeden trafiony strzał liczony jest jako jeden punkt. Maksymalna do zdobycia ilość punktów to 30. Za punkt zaliczony zostaje strzał wyraźnie zasygnalizowany dźwiękiem trafienia w sylwetkę.

REMISY
W przypadku remisów wygrywa zawodnik który zdobył większą ilość punktów trafieniami na
dalszą odległość, jeżeli to nie przynosi wyłonienia zwycięzcy, bo ilości punktów zdobytych na
poszczególnych dystansach są identyczne, decydującymi są ostatnie trafienia – liczone od tyłu – zwycięża zawodnik, który oddał ostatni celny strzał.

OGÓLNE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
1. Dopuszcza się użycie wyłącznie prochu czarnego produkcji przemysłowej. Wszystkie ładunki muszą być przygotowane w pojemnikach jednodawkowych, wykonanych z materiału niegromadzącego ładunków elektrostatycznych.
2. Broń na stanowiska strzeleckie przenosi się zamkniętą w futerałach, pokrowcach lub kaburach, wyjmowanie broni na stanowiskach strzeleckich dozwolone jest dopiero, po zgodzie sędziego stanowiskowego w czasie przygotowawczym.
3. Dopuszczone są przybitki tylko z materiałów naturalnych (filc, papier, kasza manna itp). Niedopuszczalne jest używanie przybitek plastikowych.
4. Kapiszony należy trzymać w zamkniętych pudełkach oraz przynosić je na linię ognia tylko w ilości koniecznej i w zamkniętym pudełku (dozwolone są zamknięte kapiszonowniki).
5. Podczas trwania konkurencji zawodnicy obowiązani są używać okularów oraz ochronników słuchu, obowiązkowe jest zabezpieczenie smarem komór bębna rewolweru ponad pociskami.
6. Obowiązuje absolutny zakaz palenia na linii ognia.
7.Wystrzelenie po komendzie „STOP”, „PRZERWIJ STRZELANIE” lub innej, jednoznacznie sugerującej przerwanie strzelania, powoduje dyskwalifikację zawodnika.
8. Każda broń musi być rozładowana całkowicie po zakończeniu konkurencji i przed oddaleniem się z linii ognia.
9. Oddalenie się ze stanowiska musi być zgłoszone sędziemu stanowiskowemu który kontroluje rozładowanie broni zawodnika.
10.W przypadku braku zapłonu broń musi być trzymana i skierowana w kierunku celu przez co najmniej 1 minutę. Każda następna czynność musi być wykonana przy lufie skierowanej cały czas w kierunku kulochwytu.
11. Jeżeli problem wynikający z nieprawidłowego funkcjonowania broni nie może być natychmiast usunięty przez samego strzelca – ten informuje sędziego zanim podejmie jakiekolwiek inne postępowanie.